Liên hệ

Thông tin liên hệ

Cty TNHH GEMDANHBAI.COM
Địa chỉ: 11 Mai Bá Hương, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Telegram:https://t.me/thanhhuyen97x
Đại diện: Nguyễn Văn Luân.